Moske i Portugal

Lokal tid:
18:19:49
Lisbon Central Mosque

Lisbon Central Mosque

Rua Mesquita 2, Lisboa
mosqueLæs mere
Martim Moniz Masjid

Martim Moniz Masjid

Rua do Terreirinho 82, Lisboa
mosqueLæs mere
Mesquita Baitul Mukarram

Mesquita Baitul Mukarram

Calçada Agostinho de Carvalho 13, Lisboa
mosqueLæs mere
Ismaili Center in Lisbon

Ismaili Center in Lisbon

Nº1,, Avenida Lusíada, Lisboa
mosqueLæs mere
The Islamic-cultural Center of Ale Yasin

The Islamic-cultural Center of Ale Yasin

Rua Aquiles Machado 3F
mosqueLæs mere

Ismaeli centre lisbon

Avenida Lusíada 1, Lisboa
mosqueLæs mere
Mesquita da Damaia - Masjid Sayyiduna Abu Bakr Siddiq RA

Mesquita da Damaia - Masjid Sayyiduna Abu Bakr Siddiq RA

Avenida Alves Redol 15
mosqueLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning