Steder i Torres Vedras

Åben kort
Lokal tid:
19:34:12
Torres Vedras
Administrative Region:Distrikt Lisboa
Befolkning:79 465
Telefonopkald:
+351-261
Postnummer:
2560

Placering på kortet over Portugal

Map SVG
Torres VedrasTorres Vedras
Torres Vedras

Torres Vedras

Torres Vedras
localityLæs mere
Stay Hotel Torres Vedras Centro

Stay Hotel Torres Vedras Centro

Praça 25 de Abril 17, Torres Vedras
lodgingLæs mere

Casa da Escola

Rua da Escola 6A, Torres Vedras
lodgingLæs mere
ESTUFA - Plataforma Cultural

ESTUFA - Plataforma Cultural

Largo Doutor Justino Freire 7, Torres Vedras
point_of_interestLæs mere
Restaurante Midi, Lda.

Restaurante Midi, Lda.

Avenida da Liberdade nº2 Cruz do Barro
restaurantLæs mere
MODULAR STUDIO - Design e Web

MODULAR STUDIO - Design e Web

Rua Serpa Pinto, N18 2º, Torres Vedras
point_of_interestLæs mere
Revista FESTA

Revista FESTA

Av Tenente Valadim, 16 C, Torres Vedras
point_of_interestLæs mere

Lines of Wellignton

Rua Vale Terminus 40 , Segundo Andar, Torres Vedras
lodgingLæs mere
Decathlon Torres Vedras

Decathlon Torres Vedras

Rua Manuel Arriaga 64, Torres Vedras
storeLæs mere
Arcos Hotel

Arcos Hotel

Praceta José Gouveia 1, Bairro Arenes, Torres Vedras
lodgingLæs mere
Residencial São Pedro

Residencial São Pedro

Rua Mouzinho de Albuquerque 2, Torres Vedras
lodgingLæs mere
Residencial Pátio Da Figueira

Residencial Pátio Da Figueira

N9 nº 35, Ponte do Rol
lodgingLæs mere
Moinho Do Paúl -Restaurante, Actividades Hoteleiras E Turisticas, Lda.

Moinho Do Paúl -Restaurante, Actividades Hoteleiras E Turisticas, Lda.

Avenida da Lapa 13, Paúl - Torres Vedras
restaurantLæs mere
Restaurante Trás d´Orelha

Restaurante Trás d´Orelha

Ponte do Rol
restaurantLæs mere
CUF Torres Vedras Hospital

CUF Torres Vedras Hospital

Rua João Carlos Júnior 5, Torres Vedras
hospitalLæs mere

Castelo Medieval

Castelo Medieval, Torres Vedras
point_of_interestLæs mere
AKI
IEFP - Centro de Emprego de Torres Vedras

IEFP - Centro de Emprego de Torres Vedras

Rua Santos Bernardes 25
point_of_interestLæs mere
Restaurante Páteo do Faustino Lda.

Restaurante Páteo do Faustino Lda.

Rua Maria Pereira, Torres Vedras
restaurantLæs mere

📑 Torres Vedras alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning