Steder i Torres Vedras

Lokal tid:
18:11:11
Torres Vedras
Administrative Region:Distrikt Lisboa
Befolkning:79 465
Telefonopkald:
+351-261
Postnummer:
2560-xxx

Placering på kortet over Portugal

Map SVG
Torres VedrasTorres Vedras
Torres Vedras

Torres Vedras

Torres Vedras
localityLæs mere
Stay Hotel Torres Vedras Centro

Stay Hotel Torres Vedras Centro

Praça 25 de Abril 17, Torres Vedras
lodgingLæs mere

Casa da Escola

Rua da Escola 6A, Torres Vedras
lodgingLæs mere
ESTUFA - Plataforma Cultural

ESTUFA - Plataforma Cultural

Largo Doutor Justino Freire 7, Torres Vedras
point_of_interestLæs mere
Restaurante Midi, Lda.

Restaurante Midi, Lda.

Avenida da Liberdade nº2 Cruz do Barro
restaurantLæs mere
MODULAR STUDIO - Design e Web

MODULAR STUDIO - Design e Web

Rua Serpa Pinto, N18 2º, Torres Vedras
point_of_interestLæs mere
Revista FESTA

Revista FESTA

Av Tenente Valadim, 16 C, Torres Vedras
point_of_interestLæs mere

📑 Torres Vedras alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning