Bageri i Braganca

Åben kort
Lokal tid:
13:09:03

Salão de Chá Docemêndoa

Rua Abílio Beça 86, Bragança
bakeryLæs mere

Pastelaria Apolo 71

nº., Avenida João da Cruz 60, Bragança
cafeLæs mere

Pastelaria Veneza

Avenida Sá Carneiro 56, Bragança
bakeryLæs mere

Queen Of Bragança-Bakery and Confectionery Ltd.

Rua Guerra Junqueiro 48, Bragança
bakeryLæs mere

Pastelaria Lusitana

Avenida Sá Carneiro, 146r/c, Bairro De Santa Isabel-bragança, Bragança
bakeryLæs mere

Pastelaria O Torrão

Rua de Vale D'Álvaro LC, Bragança
bakeryLæs mere

Nopabril-nova Panificadora Bragantina Lda

Rua de Vale D'Álvaro, Bragança
bakeryLæs mere

Pão Veneza

Avenida Sá Carneiro, Bragança
bakeryLæs mere

The Canelão & the Chocolate Pastry

Rua Padre António Vieira 1, Bragança
bakeryLæs mere

Ferreira & Filhas Lda,m

Avenida do Sabor 2, Bragança
bakeryLæs mere

Feliz & Silva - Pastelaria E Confeitaria, Lda.

Avenida Abade de Baçal 37, Bragança
bakeryLæs mere

Monalisa Confeitaria Pão Quente

Avenida Abade de Baçal 37, Bragança
bakeryLæs mere

Papagrão, Lda.

Avenida Abade de Baçal 1012
bakeryLæs mere

Padaria Pão de Gimonde

N218 5, Gimonde
bakeryLæs mere

Padaria Flor Do Sabor Lda

Rua Do Arrabalde, 5, 5300-553 Gimonde
bakeryLæs mere

📑 Braganca alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning